Gmach banku w ToruniuBudownictwo użyteczności publicznej

 

Świadczymy specjalistyczne usługi remontowo-budowlane w zakresie budownictwa użyteczności publicznej. Prace konstrukcyjne, instalacyjne i remontowe realizujemy na potrzeby wszelkiego typu inwestycji publicznych – budynków administracji publicznej, placówek oświatowych, placówek służby zdrowia oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych. Usługi realizujemy z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu budowlanego i z zachowaniem wszystkich obowiązujących standardów i norm BHP.