Obiekty hotelowe i budownictwo wielorodzinne

 

Rezydencja ul. Rudacka

Budynki wielorodzinne w Toruniu

Rezydencja ul. Krakowska