Modernizacja i wykonawstwo obiektów przemysłowych

Świadczymy usługi obejmujące budowę inwestycji przemysłowych, czyli obiektów specjalnego przeznaczenia o indywidualnych wymaganiach uzależnionych od technologii, specyfiki prowadzonej w nich produkcji i pełnionych funkcji. Budujemy m.in.:

  • oczyszczalnie ścieków
  • elektrownie wiatrowe
  • elektrownie wodne
  • zakłady produkcyjne
  • magazyny